Junta turisme

La Junta Municipal de Turisme és un òrgan assessor per al desenvolupament sostenible del municipi d'Alaior aprovat pel Ple municipal el dia 11 de desembre de 1999 on hi ha representants els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, l'Associació de Comerciants, representants del sector turístic i del sector industrial, associacions de veïns, entitats de l'àmbit social i cultural del municipi i entitats de protecció del medi ambient. El funcionament de la Junta Municipal de Turisme es duu terme mitjançant dues reunions anuals, una abans de començar la temporada turística i una després d'haver-se acabat aquest període i si per un fet extraordinari o d'urgència qualsevol dels col·lectius que constitueixen la Junta Municipal ho demana, també es duu a terme la reunió sol·licitada.

A partir de la celebració anual de la Fira pro-Turisme a partir del 2017, les reunions es celebren amb més assiduitat i la Junta de Turisme és consultada en les decisions principals que afecten a la fira de turisme.

 
 
ORGANITZADOR:

PATROCINADORS:

Artistes de Menorca